Xây dựng năng lực,
kiến tạo toàn diện

Giúp quá trình đào tạo của bạn có thể được truy cập từ xa dễ dàng thông qua bất kỳ thiết bị nào mà không cần đến internet.
Đào tạo và lấy ý kiến từ các đối tượng thụ hưởng trên toàn Thế Giới, đồng thời theo dõi sức ảnh hưởng của bạn một cách hiệu quả


The Ultimate Learning Management System that works for All of Us

Make your training accessible remotely, from any device, without the internet. Train and poll beneficiaries around the World and track your impact seamlessly 

Định nghĩa lại hoạt động đào tạo từ xa

Hệ thống quản lý học tập duy nhất cho phép bạn đào tạo nhân viên hoặc học viên của mình ngay cả khi họ đang ở xa hoặc đang đi công tác.

Định nghĩa lại hoạt động đào tạo từ xa

Hệ thống quản lý học tập duy nhất cho phép bạn đào tạo nhân viên hoặc học viên của mình ngay cả khi họ đang ở xa hoặc đang đi công tác.

Digitization & Distribution

Analytics & Tracking

Offline Access

Tạo ra sự khác biệt cho các chương trình đào tạo của bạn

Bạn có thể tạo ra nhiều chương trình đào tạo lôi cuốn học viên và thay đổi thói quen học của họ nhờ có Chalkboard Education. Những chương trình này sẽ được cung cấp cho học viên thông qua ứng dụng di động độc đáo của chúng tôi.

Tạo ra sự khác biệt cho các chương trình đào tạo của bạn

Bạn có thể tạo ra nhiều chương trình đào tạo lôi cuốn học viên và thay đổi thói quen học của họ nhờ có Chalkboard Education. Những chương trình này sẽ được cung cấp cho học viên thông qua ứng dụng di động độc đáo của chúng tôi.

Đo lường & quản lý tầm ảnh hưởng của bạn theo thời gian thực

Theo dõi, đánh giá và quản lý các học viên của bạn nhằm đánh giá mức độ thành công của các chương trình đào tạo, cũng như đo lường tầm ảnh hưởng và hợp thức hóa các kế hoạch ROI. Thông qua các khả năng phân tích và báo cáo cấp cao, Bảng Điều Khiển Tầm Ảnh Hưởng của chúng tôi cung cấp một phương thức tiếp cận linh hoạt giúp quản lý các chương trình đào tạo.

Đo lường & quản lý tầm ảnh hưởng của bạn theo thời gian thực

Theo dõi, đánh giá và quản lý các học viên của bạn nhằm đánh giá mức độ thành công của các chương trình đào tạo, cũng như đo lường tầm ảnh hưởng và hợp thức hóa các kế hoạch ROI. Thông qua các khả năng phân tích và báo cáo cấp cao, Bảng Điều Khiển Tầm Ảnh Hưởng của chúng tôi cung cấp một phương thức tiếp cận linh hoạt giúp quản lý các chương trình đào tạo.

Không Có Internet? Không Thành Vấn Đề!

Theo dõi, đánh giá và quản lý các học viên của bạn để tính toán mức độ thành công của các chương trình đào tạo, đồng thời đo lường tầm ảnh hưởng và hợp thức hóa các kế hoạch ROI. Thông qua các khả năng báo cáo và phân tích cấp cao, Bảng Điều Khiển Sức Ảnh Hưởng của chúng tôi sẽ đem lại cách tiếp cận linh hoạt giúp quản lý các chương trình đào tạo.

Không Có Internet? Không Thành Vấn Đề!

Theo dõi, đánh giá và quản lý các học viên của bạn để tính toán mức độ thành công của các chương trình đào tạo, đồng thời đo lường tầm ảnh hưởng và hợp thức hóa các kế hoạch ROI. Thông qua các khả năng báo cáo và phân tích cấp cao, Bảng Điều Khiển Sức Ảnh Hưởng của chúng tôi sẽ đem lại cách tiếp cận linh hoạt giúp quản lý các chương trình đào tạo.

Có thể truy cập trên tất cả điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính​

Trở thành một Khách Hàng của chúng tôi

Các khách hàng của chúng tôi đặt niềm tin vào những giải pháp học tập tuyệt vời nhất mà chúng tôi mang lại


Chalkboard Education
cho Giới Học Thuật


Chalkboard Education đào tạo hơn 10,000 học viên đến từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm

Chalkboard Education dành cho các Tổ Chức Xã Hội & Phi Lợi Nhuận


Giải pháp do chúng tôi sáng tạo là phù hợp nhất để giúp bạn phát triển đội ngũ nhân lực đang cần đến mô hình đào tạo bài bản hàng đầu

Chalkboard Education dành cho Hoạt Động
Đào Tạo Trong Công Ty & Nhân Sự

Giải pháp do chúng tôi sáng tạo là phù hợp nhất để giúp bạn phát triển đội ngũ nhân lực đang cần đến mô hình đào tạo bài bản hàng đầu